Как заговорить по армянски

Армянский язык (Հայոց լեզու) относится к индоевропейской семье, обычно выделяется в отдельную группу, считается одним из древнеписьменных, так как его алфавит был создан Месропом Маштоцем еще в 405—406 гг. н. э.

Общее число говорящих по всему миру — около 6,4 млн человек, по большей части это жители Армении, а также Нагорно-Карабахской Республики (Азербайджан), ну и, конечно, эмигранты по всему миру. Будучи ветвью индоевропейского языка, армянский соприкасался с разными индоевропейскими и неиндоевропейскими языками — как живыми, так и ныне мёртвыми, переняв у них и донеся до наших дней многое из того, чего не могли сохранить прямые письменные свидетельства.

В 2005 году было широко отмечено 1600-летие армянской письменности.

 • Пожалуйста (просьба). — Խնդրում եմ — Хндрум елм
 • Вот, пожалуйста (что-то даешь). — Ահա, խնդրեմ — ар хндрем
 • Понимаю. — Հասկանում եմ — Асканум ем
 • Хорошо. — Լավ — Лав
 • Ничего. — Ոչինչ — Вочинч
 • Не бери в голову! — Ոչինչ, բան չկա — Вочинч, бан чка
 • Как далеко от города? — Քաղաքը հեռո՞ւ է — Кахакиц херу е?
 • Сколько стоит? — Ի՞նչ արժե — Инч аржэ
 • Как долго? — Ինչքա՞ն է տևելու — Инчкан э тевелу?
 • Сюда, пожалуйста. — Խնդրում եմ այս կողմ — Хндрум ем айс кохм
 • Кого спросить? — Ու՞մ կարող եմ հարցնել — Ум карох ем арцнел?
 • Не понимаю. — Չեմ հասկանում — Чем асканум
 • Извините, я не расслышал. — Ներեցեք, չլսեցի — Нерецек, члсеци
 • После вас. — Ձեզանից հետո — Дзезаниц хэто
 • Здесь сильное движение. — Այստեղ երթևեկությունը ծանրաբեռնված է — Айстех ертевекутюне цанрабернвац е
 • Я заблудился. — Ես մոլորվել եմ — Ес молорвел ем
 • Вы говорите по-русски? — Դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն — Дук хосум ек русерен?
 • Доброе утро! — Բարի լույս — Бари луйс
 • Добрый день! — Բարի օր — Бари ор
 • Добрый вечер! — Բարի երեկո — Бари ереко
 • Спокойной ночи. — Բարի գիշեր — Бари гишер
 • Привет! — Ողջույն — Вохчуйн
 • Привет — Բարև —Барев (разговорный)
 • Здравствуйте. — Բարև ձեզ — Барев дзез
 • Давайте встретимся в (фойе). — Հանդիպենք սրահում — Андипенк срахум
 • Приятно познакомиться. — Հաճելի էր ծանոթանալ — Ачели ер цанотанал
 • Буду рад Вас снова видеть. — Ուրախ կլինեմ նորից հանդիպել — Урах клинем нориц андипел
 • Я женат (замужем). — Ես ամուսնացած եմ — Ес амуснацац ем
 • Я холост (не замужем). — Ես ամուսնացած չեմ — Ес амуснацац чем
 • Как Ваши дела? — Ինչպե՞ս են գործերը — Инчпес ен горцере?
 • Как успехи? — Ինչպե՞ս եք — Инчпес ек?
 • Какие новости? — Ի՞նչ նորություն կա (Ի՞նչ կա) — Инч норутюн ка? (Инч ка?)
 • Давненько вас не видел. — Վաղուց չենք հանդիպել — Вахуц ченк андипел
 • Можно узнать, как Вас зовут? — Ձեր անունն ի՞նչ է — Дзер анунн инч э?
 • Вот моя визитная карточка. — Սա իմ այցեքարտն է — Са им айцекартн э
 • Позвольте представить Вас моему мужу (моей жене). — Ծանոթացեք իմ ամուսնու (կնոջ) հետ — Цанотацек им амусну (кеноч) хэт
 • Передавайте наилучшие пожелания от меня Вашей матери. — Փոխանցեք ձեր մայրիկին լավագույն մաղթանքներս — Поханцек дзер майрикин им бари махтанкнере
 • Передавай привет Армену. — Բարևեք Արմենին — Баревек Арменин
 • Спасибо, с удовольствием. — Շնորհակալ եմ, հաճույքով — Шноракал ем, ачуйков
 • С удовольствием. — Մեծ հաճույքով — Мец ачуйков
 • До свидания. — Ցտեսություն — Цтесутюн
 • До встречи. — Կտեսնվենք — Ктеснвенк
 • До скорой встречи. — Մինչ հանդիպում — Минч андипум
 • Счастливо. — Հաջողություն — Аджохутюн/хаджох
 • Не пропадайте. — Չկորչես — Чкорэс
 • С нетерпением жду нашей следующей встречи. — Անհամբեր սպասում եմ մեր հաջորդ հանդիպմանը — Анамбер спасум ем мер аджорд андипмане
 • Вы завтра свободны? — Դուք վաղը ազա՞տ եք — Дукх вахэ азат эк?
 • Хотите пойти со мной? — Կուզենա՞ք գալ ինձ հետ — Кузенак гал индз ет?
 • Позвольте мне быть Вашим гидом. — Թույլ տվեք ես լինեմ Ձեր էքսկուրսավարը — Туйл твек ес линем дзер экскурсаваре
 • Пойдете со мной за покупками? — Կգա՞ք ինձ հետ գնումների — Кгак индз эт гнумери?
 • Пойдемте купаться. — Գնա՞նք լողալու — Гнанк лохалу?
 • Не хотите чего-нибудь поесть? — Ինչ որ բան կուտե՞ք (Չեք ցանկանա ինչվոր բան ուտե՞լ) — Инч вор бан кутек? (Чек цанкана инчвор бан утел?)
 • Звучит неплохо. — Վատ չի հնչում — Ват чи енчум
 • Позвольте предложить вам что-нибудь выпить. — Թույլ տվեք Ձեզ խմելու բան հյուրասիրել — Туйл твек дзез хемелу бан юрасирел
 • Хотите чего-нибудь выпить? — Ինչ որ բան կխմե՞ք — Инч вор бан кехемек?
 • Ваше здоровье! — Ձեր կենացը — Дзер кенаце
 • Не пора ли попить кофейку? — Եկեք ընդմիջենք — Екек ендмиченк
 • Еще чашечку кофе, пожалуйста. — Խնդրում եմ ևս մեկ գավաթ սուրճ — Хндрум ем евс мек гават сурч
 • Чувствуйте себя как дома. — Զգացեք Ձեզ ինչպես Ձեր տանը — Згацек дзез инчпес дзер танэ
 • Давайте платить пополам. — Առաջարկում եմ հիսուն/ հիսուն վճարել — Арачаркум эм исун/ исун вечарел
 • Он оплатит счет. — Նա կվաճարի հաշիվը — На кэвечари ашивэ
 • С Новым годом! — Շնորհավոր Նոր տարի — Шноравор Нор тари
 • С Рождеством — Շնորհավոր Սուրբ ծնունդ — Шноравор Сурб цнунд
 • С днем рождения — Ծնունդդ շնորհավոր — Цнундт шноравор
 • Желаю удачи — Հաջողություն եմ ցանկանում — Аджохутюн эм цанканум
 • Желаю счастья — Երջանկություն եմ ցանկանում — Ерджанкутюн эм цанканум

дукчишт чек — вы не правы
кнерек — извините
аствац гите — Бог знает
отар — чужой
балес — ребенок
бане нранум э вор — дело в том что.
чем хаватум — не верю
хаватум ем — верю
инч ек узум — что вы хотите?
ихарке — конечно
ду ес лавайгун — ты самый лучший
каро э — может быть
ес ум ем тенум — кого я вижу!
урах ем дзес теснел! — рад вас видеть
хуйсув ем дер кхандипенк — надеюсь еще увидимся
дер кхандипенк — увидимся
беране паге — рот закрой
ес ват ем — мне херово
згуйш! — осторожно
да инч э ншанакум? — что это значит?
кез каргин пахи — веди себя прилично
вортех ек соворум? — где вы учитесь?
лсеq! -послушайте!
инч асациq? — что вы сказали?
да им дуре галис! — это мне нравится!
да инч э ншанакум — что это значит?
арагацрек! — поторопитесь!
ес дзем чем хасканум — я вас не понимаю
амен ор — каждый день
кез инч патахец? — что с тобой?
пачик — поцелуй
цецем — побью
ес жаманак чунем — у меня нет времени
инч аржэ — сколько стоит?
индз твуме — мне кажется
инчписи хаджохутьюн! — какая удача!

инч пес едз — как дела?
бари еренак — добрый вечер
кез — ты (тебе) — ты -du
вортех кез — где ты?
дзер нор тарин — с новым годом (shnorhavor dzer nor tarin)
чем каро — я не могу
ду ес лавайгун — ты самый лучший (du lavaguynn es (а лучше) amena lavn es))
каро э — может быть
это мне нравится! da im dur@ galis e(или) da indz dur e galis
сколько стоит? inch arje (или) qanis e

К продуктам:
1. Хац (Ац)-хлеб
2. Яйцо -Дзю
3. Мясо -Мис
4. Свинина -Хози Мис (Хоз-свинья)
5. Баранина -Вочхари МИс (Вочхар-баран)
6. Говядина -Товари Вис
7. Лук-сох. Сох ещё иногда называют русских, потому что купола на русских церквях напоминают луковицу.
8.Ах- соль
9. Хамем-такая трава, по русски как не знаю)))

1. Алании-мало соли
2. Хамов-вкус
3. Хамов чи-не вкусный
4. Кдзу-острый
5. Кахцр-сладкий
6. Бари Ахоржак-приятного аппетита.
7.ttu- кислый
8.sar@ — xolodni
9.Ес сирумем Миаин кез- я люблю одного тебя (одну тебя)
10.Им сере кез тЕвер тох та -пусть моя любовь даст тебе крылья

Перечень цветов — Гуйнер

Белый/ая — Спитак
Голубой/ая — Еркнагуйн
Жёлтый/ая — Дехин
Зелёный/ая — Канач
Красный/ая — Кармир
Коричневый/ая — Дарчнагуйн
Оранжевый/ая — Газарагуйн
Розовый/ая — Вардагуйн
Синий/ая — Капуйт
Серый — Мохрагуйн
Фиолетовый/ая — Манушакагуйн
Чёрный/ая — Сев
Светлый/ая — Бац
Тёмный/ая -Муг

В магазине- Ханутум

Вопросы при покупке -Арцер, гнумнер катарелу жаманак

Сколько? -Инчкан?
Сколько стоит?- Инч аржи?
Кто? -Ов?
Что?- Инч?
Как? -Инчпес?
Где?- Вортех?
Когда?- Ерб?
Почему? -Инчу?
Я хотел(а) купить -Ес цанканум ем (узум ем) гнел
Я хочу только посмотреть. -Ес цанканум ем (узум ем) миайн наел.
Покажите мне . (это) -Цуйц твек…(айс апранкэ)
Где находится . — Вортех э гтнэвум…?
Мне нужен 37-й размер. -Индз аркавор э 37 (ересунёт) амарэ
Мне нужен мужской (женский) костюм -Индз аркавор э тхамарду (кноч) костюм
Слишком большой (маленький)- Чапазанц мец (покр)
Слишком длинный (короткий).- Чапазанц еркар (карч)
Я могу это примерить?- Карох ем са порцел?
Где примерочная комната? -Вортех э андерцаранэ?
Я бы хотел(а) светлокоричневого цвета.- Ес кцанканаи
Это я возьму, спасибо.- Са ес кверцнем, шноракалутюн
Можно заплатить долларами?- Карели э вчарел долларов?
Оформите мне TaxFree, пожалуста.- Дзевакерпек индз, хндрум ем, Tax Free
Вы не могли бы сделать мне скидку?- Дук чеик зехчи индз?
Где я могу купить. — Вортех карох ем гнел…?
Дайте мне пожалуйста чек- Твек индз, хндрум ем, чекэ

Банк -Банк
Где я могу найти банк?- Вортех э гтнэвум банкэ?
Деньги- Пох
Разменный курс — Драмапоханакмак курс
Какой разменный курс. — Инчкан э (воркан э) драмапоханакмак курсэ…
Евро- Евро
Доллар- Доллар
Сколько денег я могу поменять? -Воркан гумар карох ем ес похел?
Налог при обмене- Варк
Квитанция- Андоррагир
Возможно открыть счёт. -Энаравор э ашив бацел…?
. в долларах- …долларов
. в евро -…евроёв
В гостинице -Юраноцум
Гостиница -Юраноц
Мой номер -Им амарэ
Вешалка -Кахич
Дверь -Дур
Горячая вода -Так джур
Холодная вода- Сарэ джур
Душ- Душ
Кран- Цорак
Мыло- Очар
Чистый/ая- Макур
Грязный/ая- Кехтот
Мусор -Ахб
Окно -Патуан
Одеяло- Вермак
Пепельница- Мохраман
Подушка- Барц
Полотенце- Србич
Покрывало- Цацко
Туалетная бумага -Зугарани тухт
Простынь -Саван
Стакан -Бажак
Не работает что-либо- Инч вор бан чи ашхатум
Шум-Ахмук
Разбудите завтра утром- Артнацрек вахэ аравотян
На пляже- Цовапум
Пляж -Цовап
Спасатель- Пркич
Помогите! — Огнецек!
Мелко- Сахр
Глубоко- Хорэ
Купальник- Лохазгест
Здесь есть медузы? -Айстех кан медузанер?
Здесь есть крабы? -Айстех кан крабнер?
Где находится кабина для переодевания? -Вортех э гтнвум андерцаранэ/згестапохман тнакэ?
Где находится душ?- Вортех э гтнвум душэ?
Где находится туалет? -Вортех э гтнвум зугаранэ?
Пляжный бар -Цовапня бар
Как дойти до пляжа? — Инчпес аснел цовап?
Платный пляж -Вчарови цовап
Свободный пляж -Азат цовап

Сколько стоит- Инч аржи:

Место на первой линии- Араджин гци вра гтнвох техэ
Место за первой линией -Араджин гци етевум гтнвох техэ
Полдня -Кес ор
Один день- Мек ор
Одна неделя, две, три- Мек шабат, ерку, ерек
Месяц -Амис

В стоимость входит: -Гнацуцаки меч мтнум э:

Зонт — Ованоцэ
Шезлонг- Шезлонг
Лежак- Паркелатех
Где можно арендовать: -Вортех карели э вардзел:
Лодку- Навак
Водное мото — Джэраин мото
Водный велосипед -Джэраин эцанив
Водные лыжи -Джэраин даукнер
У меня потерялся ребёнок-Им ерехан корел э

Читайте также:

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...
Adblock
detector